Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT


EVIG  KJÆRLIGHET

"Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg.  Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved".   Jer. 31,3.

Dette er trøstefulle ord til et folk som hadde sviktet sin Gud og vært ulydige mot hans bud.  Her gjelder det Israels folk, som ved sin troløshet var blitt bortført i fangenskap.  Først skjedde det med nordriket (de 10 stammer), som ble bortført til Assyria i 722 f.kr.  Senere ble også Juda rike (de 2 stammer) bortført til Babel i 586 f.kr.  Ved at de på ny vender om og søker Herren, får de møte Guds rike nåde og omsorg.  Disse løfter fikk en delvis oppfyllelse da Juda rike fikk vende hjem etter det babylonske fangenskap.  Men det skal bli fullkomment oppfylt på Israel som nasjon år Messias - den Herre Jesus - kommer igjen i makt og herlighet.  Da skal han gjenreise Davids falne hytte.  Og Israel vil oppleve sin nasjonale gjenfødelse.  Ap.gj. 15,16; Rom. 11,26.

Samtidig er dette bibelord også en hilsen fra Gud til enhver av oss.  For vi er alle elsket av Ham.  Herren bekrefter dette med et sterkt "Ja".  Og han beviste det da han sendte sin Sønn til soning for våre synder.

Guds kjærlighet er evig.  En slik kjærlighet finnes ikke blant menneskenes barn.  Den menneskelige kjærlighet er betinget kjærlighet.  Den er bestemt av sin gjenstands kvalitet, skjønnhet og verdi.  Vi elsker på grunn av.  "For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig - skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø" (Rom. 5,7).
Helt annerledes er det med Guds kjærlighet.  Den guddommelige kjærlighet er  betingelsesløs.  Den er umotivert  og hviler alene i Guds hjerte.  Han  elsker oss på tross av.  "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere" (Rom. 5,8).

Guds kjærlighet er hellig. Gud aksepterer ikke synd og urettferdighet.  Derfor måtte synden sones og synderen forsones med Gud.  Det kunne bare skje ved et blodig offer som Kristus brakte på Golgata.  Kristi kors er kjærlighetens store bevis.  "Her gir Guds kjærlighet det som Guds rettferdighet krever.  Det er en kjærlighet som soner og tilgir, som gjenoppretter det brutte gudssamfunn, som gjenføder til nytt liv, og fører mennesket inn i en totalt ny livssituasjon" (Studiebibelen).

Denne kjærlighet er vi gjenstand for til alle tider.  Å vite at jeg er elsket av Gud gir livet mening og trygghet.  Det står så fint om Jesus i Joh. 13,1 siste del: "Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste".  Det vil si helt til målet er nådd og alt er fullkommengjort.  Ja, Jesu kjærlighet tar aldri slutt.  Takk og lov den varer livet ut.

TIL ETTERTANKE:
"Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle.  Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss"
(Fulton Sheen).

 

14.9.

Månedens andakt er ved
JAN VEIBY
Forkynner og bibellærer
tilknyttet DFEF


Månedens sangvers:                                  

Kjærlighet fra Gud Er det store bud,
Er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet, og du har Guds fred,
For Gud selv er kjærlighet.                                                   
 Rom 13, 10

SHIBBOLETH NR 524280
Schibboleth er DFEFs sangbok.
Den inneholder over 600 sanger og har,
som den eneste sangboka vi kjenner til,
bibelhenvisning til hvert vers.

Schibboleth kan du bruke som andaktsbok.

Sangboka kan bestilles på:
E-post: post@dfef.no
eller Mobil: 47455336


 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1