Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

     

Menighetens misjonsengasjement

Vi støtter disse misjonærene i Spania:

Tone Dysjaland
fra Jæren tjenestegjør i en internasjonal menigheten i Albir
(Apostolisk Marked Place center).
Menigheten som er ca 3-4 år har vokst sterkt i løpet av kort tid.
Sammen med Magdalena er hun engasjert i Hjerte-Ekspressen, som deler ut mat og klær etc.
til fattige mennesker.

Borghild og Eddie Bakke
driver arbeid med evangelisering og menighetsbygging. De har nå pastoransvar for virksomheten i San Pedro, i Ojen
og i Marbella. Borghild og Eddie står i et samarbeid med ”Luz del Mundo” som har base i Malaga

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ADVENT /JULEHILSEN FRA SPANIA - des2020
Kjære dere alle i syd og nord, øst og vest.
Jes. 9.6 :"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømmet er lagt på hans skulder",
Dette er ord som har forbindelse med den store høytid som vi nå forbereder oss til. Julen som minner
oss om at Frelseren kom til vår jord, og Han har fylt våre hjerter med fred og lengsel etter å få se
Ham som Han er. Vi lengter også etter å feire julen enda en gang, sammen med våre familier og venner.
Ikke alle kan glede seg til julen, uten bekymringer. I Spania er der et stort behov av å hjelpe mennesker
med å ha et husrom i julen, til å ha klær og til å ha mat på bordet. Vi har som dere vet en stiftelse som
heter Sions Berg, og som skal være til hjelp for mennesker i nød. For kort tid siden var vi med og deltok
i begravelsen til vår kjære venn og bror, Arne Gundersen. Arne og Egil var de første som besøkte oss i vår
tjeneste i Spania. De var til stor hjelp for oss, og etter at Egil gikk bort, har Arne og Berit opprettholdt
kontakten og besøkt oss jevnlig. Arne talte vekkelse i møtene, og flere ble frelst. Nå ønsket Berit og hennes
familie, at i stedet for blomster til Arnes båre, at der ble gitt en gave til misjonen i Spania. Der kom inn mer
enn 60.000 kr som går direkte til arbeidet i Sions Berg. Vi er umåtelig takknemlige for denne fine gaven.
Dette gjør at vennene kan dele ut mange pakker ekstra med mat til de trengende i jula. Pakkene skal også
inneholde en Bibel. Også dette året har Evangeliehuset Stavanger hatt sin "Julemesse", om enn veldig
avskåret. Det ble bakt og solgt lefser, som innbrakte 13.000 kr. til Sions Berg. Vi er igjen veldig takknemlige
for den gaven. Må Gud velsigne Berit m/familien, og minnet etter Arne. Må Gud velsigne vennene i Stavanger,
som også i år har gjort en stor innsats for arbeidet i Spania. Gud velsigne dere alle som er med og ber, og
støtter misjonen. Ha en velsignet adventstid, og en fredfull julehøytid. Vi takker Gud for dere alle.

Misjonskonto : 2801 30 68 269, Fadderkonto : 2801 29 84 644
Misjonskasserer Åslaug Høyland. Mob :975 34 535
Mail : borghildeddie.bakke@gmail.com Facebook: Eddie og Borghild Bakke DFEF Misjonærer
Mob: 45238978

MVH Borghild og Eddie.

3.12.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx11.5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 
 

 


Tone Dysjaland

 

 
 

Boghild og Eddie Bakke

 

Menighetens misjonshistorie

Ruth og Hilmar Kjær


Misjonsinteressen var veldig sterkt i menigheten helt fra den første tiden.
Swaziland (Nå Eswatini) har i over 50 år vært hovedfeltet for menighetens misjonsarbeid.
DFEFs misjonsarbeid i Swaziland skriver seg tilbake til 1911, da Thora og Peder Evenstad fra Vigeland reiste ut, og mange misjonærer har gjennom årene tjenestegjort på feltet der.
I 1947 reiste Asbjørg Eie til Swaziland, utsendt fra vår menighet.
Hun ble syk like etter at hun kom til Swaziland, og fikk leve mindre enn et år før Herren tok henne hjem. Asbjørgs siste ord før hun døde var en bønn om at Gud måtte sende noen i hennes sted til Swaziland, og det ble Ruth og Hilmar Kjær som skulle gå inn i hennes arbeid.
Hilmar vokste opp i Stavanger, og hadde gått på møter i Ledaalsgt. 3. Han var kjent med menigheten her, da han flyttet til Danmark som 14-åring. Han kom under M. K. Kleppes forkynnelse, og var aktiv i menighetsarbeid i København. Der fant han sin Ruth, og når de leste at Asbjørg Eie var død, forteller Hilmar, var det dette som utløste deres kall til misjonstjeneste i Swaziland.
Menigheten i Ledaalsgt. 3 ble deres kontaktmenighet.
I Swaziland var det både forkynnervirksomhet og praktisk arbeid å ta fatt på. De flyttet midlertidig inn på Edwaleni misjonsstasjon, men etter en kort tid ble det Nzongomane som skulle bli deres hjem og basen for deres virksomhet.

På Nzongomane var det bare ruiner etter Evenstads misjonsstasjon. Men de tok fatt på oppbygging av boliger, skolebygg og møtelokaler. Det er ikke få bygninger Hilmar har reist, sammen med sine nasjonale medarbeidere. Den prektige kirken på Nzongomane, som rommer 500 mennesker, har sin egen forhistorie. Da det skulle legges tak på den egenartede bygningen, fikk Hilmar takkonstruksjonen i en drøm om natten. I januar 1996 ble realskolen på Nzongomane åpnet med 5 klasserom + lærerbolig. Her var det Ruth som fikk grunnrisset til utformingen i en visjon fra Herren.

Ruth drev sin lille helsestasjon hvor hun fikk lindre smertene og hjelpe mange som trengte til både medisiner og trøst. Hun drev også systue for kvinnene, hvor hun lærte dem å sy, og de produserte små souvenirer som ble solgt til inntekt for misjonen. I løpet av de over 50 årene i Swaziland har Ruth og Hilmar oppfostret over 120 barn, sørget for skolegang, videre utdannelse og gitt dem både et hjem, mat og klær. Det har etter hvert blitt til en stor “familie”, og en del av dem har nå ledende stillinger i samfunnet i Swaziland.

Ruth og Hilmar ble hedret med dronning Margrethes fortjenstmedalje for sitt virke i Swaziland.

 

Edit og Hans Reite

 

Tidligere misjonær Edith Reite tilhørte menigheten i Stavanger da hun i 1979 reiste til Japan sammen med sin mann Hans. Misjonsarbeidet deres bestod i litteraturarbeid, og de var aktive i tre menigheter i Tokyo.
De ble støttet bl. a. fra vår menighet.

O M B

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1