Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MØTENE FRAMOVER

 

Uke 43 Michael Levin
Mandag 19. oktober kl 11 Bønnens time
Onsdag 21. oktober kl 11 Formiddagstreff Borghild og Eddie Bakke deltar
Torsdag 22. oktober kl 19 Bibelkveld
Søndag 25. oktober kl 11 Fellesmøte kl 18,30 Bønn Kl 19 Kveldsmøte

Uke 44 Randi og Hjalmar Johansen
Mandag 26. oktober kl 11 Bønnens time
Torsdag 29. oktober kl 19 Bibelkveld
(Møte fredag eller lørdag?)

Søndag 1. november kl 18,30 Bønn Kl 19 Kveldsm
øte

Uke 45 Geir Myra

Uke 46 Anne-Berit og Torbjørn Arnesen- Borghild og Eddie Bakke

Uke 47 Sten Sørensen

Uke 48 Viggo Wilhelmsen

Uke 49 Sten Sørensen

Uke 50 og 51 Geir Myra

Uke 52 -2. juledag

Oppdatert 5.10.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1